Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSeland, Eli Heldaas
dc.contributor.authorVik-Haugen, Lise
dc.date.accessioned2021-05-21T06:37:31Z
dc.date.available2021-05-21T06:37:31Z
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.isbn978-82-93677-50-5
dc.identifier.issn2535-8103
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2755946
dc.descriptionSkriftserien ved HVL, Rapport nr 11- 2021.en_US
dc.description.abstractHVL rapporterte i 2020 inn 902 vitenskapelige publikasjoner, som gav 795,4 poeng. Det var en økning på 6% i antall publikasjoner (54) og 10 % i poeng (70,4). Det er en mindre økning enn fra 2018 til 2019, men noe større enn den var fra 2017 til 2018. De 902 publikasjonene til HVL fordeler seg som følger: 759 periodikaartikler, 137 antologikapitler og 6 monografier. Av disse var 712 stykker (79%) på nivå 1, 190 stykker (21%) på nivå 2. Nivå 2-andelen, som regnet ut av DBH, det vil si basert på forfatterandeler og ikke hele publikasjoner, er 13,9%. Det er noe lavere enn i fjor, da den var 15,3%. Det er også under snittet for statlige høgskoler (15,8%), og HVL har den laveste andelen blant disse institusjonene. Utviklingen var ujevn og ulik på fakultetene. FLKI hadde en liten nedgang, på 3% i antall publikasjoner og 8% i poeng sammenlignet med fjoråret, mens FØS hadde en betydelig nedgang, med 30% i antall publikasjoner og 34% i poeng. FHS hadde en liten økning, på 6% i antall publikasjoner og 5% i poeng, mens FIN hadde en betydelig økning, med 26% i antall publikasjoner og 43% i poeng. Når det gjelder poeng per UFF-årsverk har HVL økt med 6%, fra 0,65 i 2019 til 0,69 i 2020. Det er under snittet for de statlige høgskolene (0,72), langt under snittet for sektoren (1,24) og universitetene (1,33), og også et stykke bak de nye universitetene. Antall publiserende personer økte på HVL, men ikke på alle fakulteter. Det var 1150,91 UFF-årsverk (mot 1120,65 i 2019) og 636 publiserende forfattere (mot 594 i 2019). De forfatterne som publiserte hentet i snitt inn 1,2 poeng hver, det er nøyaktig det samme som de to foregående årene. Kvinneandelen av UFF-årsverk ligger stabilt på 60%, mens andelen av poeng var 39% i 2020, det er ned 4 prosentpoeng fra 2019 og 9 prosentpoeng siden 2017. Det var økning i internasjonal sampublisering sammenlignet med 2019, og for første gang var andelen av både publikasjoner og poeng med internasjonalt samforfatterskap over 50%. Også i publisering med åpen tilgang var det en liten økning sammenlignet med 2019.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesHVL-Rapport;11/2021
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleVitenskapelig publisering ved HVL 2020en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber68en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal