Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørensen, Rusminah
dc.date.accessioned2020-11-12T14:04:13Z
dc.date.available2020-11-12T14:04:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687654
dc.description.abstractMasteropppgavens hovedfokus er å utforske fortellinger om migrasjon, identitet og maktrelasjoner i tre utvalgte bildebøker med temaet, immigrasjon: «The Name Jar» av Yangsook Choi, «Ali’s Story: A real-life account of his journey from Afghanistan» av Salvador Maldonado og Andy Glynne, og «The Journey» av Francesca Sanna, for å kunne fostre interkulturell kompetanse i engelsk språkinnlæring. En kvalitativ kritisk innholdsanalyse (content analysis) ble tatt i bruk. Det analytiske rammeverket for verbaltekst tok i bruk fortellende elementer av fortellerteori i barnelitteraturen, mens visuell bildeanalyse ble utført i form av systemic functional semiotics (SFS) og ikonotekstanalyse. Resultater viser at de nevnte bildebøkene har stort potensiale til å utvikle interkulturell kompetanse innen engelsk språkinnlæring fordi de åpner opp for muligheter til å lære om kompleksiteten av migrasjon, identitet og maktrelasjoner. Disse elementene er essensielle å utforske for å kunne skape ærbødige, mangfoldige klasserom, og for å kunne omfavne ulikhet i flerspråklige norske klasserom, og særlig med tanke på engelskfaget.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectPicturebooksen_US
dc.subjectintercultural competenceen_US
dc.subjectmigrationen_US
dc.subjectidentityen_US
dc.subjectpower relationsen_US
dc.subjectqualitative critical content analysisen_US
dc.subjectsemioticsen_US
dc.titleFostering Intercultural Competence through Picturebooks: Exploring Narratives of Migration, Identity and Power Relationsen_US
dc.title.alternativeFlerkulturell oppdragelse ved bruk av bildebøker: utforskende fortellinger om migrasjon, identitet og maktrelasjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber98en_US
dc.description.localcodeM120UND509en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal