Show simple item record

dc.contributor.authorLakic, Elvira
dc.date.accessioned2020-10-29T13:49:35Z
dc.date.available2020-10-29T13:49:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2685746
dc.descriptionMaster IKT i læring. Fakultet for lærerutdanning kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfagen_US
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er bruk av den digitale applikasjonen Book Creator for flerspråklig utvikling med fokus på samarbeid mellom barnehage og flerspråklig hjem. Bakgrunnen for valg av tema er en stadig større andel barn i norske barnehager som er flerspråklige. Samtidig utrykker barnehagepersonell behov for økt kompetanse om bruk av digitale verktøy i pedagogiske aktiviteter og behov for utvidete samarbeidsmåter med flerspråklig hjem. Barnehageansattes erfaringer med bruk av Book Creator og samarbeid med flerspråklig hjem skal analyseres ut ifra et sosiokulturelt læringsperspektiv, Vygotskys syn på læring og Hedegaards utviklingsmodell. Profesjonsfaglig digital kompetanse - PfDK og digital didaktisk design - DDD er også brukt. I tillegg skal også aktuelle tidligere forskninger med samme tema benyttes. Kvalitativ semistrukturert gruppeintervju ble valgt som metode for å samle data, og fenomenologisk hermeneutisk tilnærming danner grunnlaget for analyse. Funnene i denne undersøkelsen viser til at Book Creator er et verktøy som oppleves som nyttig å bruke i barnehage. Informantene deler erfaringer av barna som viser fremgang i konsentrasjonsevne ved bruk av Book Creator. De forteller om hvor enkel applikasjonen er for bruk og at de ser mange muligheter for videre arbeid med den. Tidligere erfaringer av noen informanter med flerspråklig hjem var knyttet til mange misforståelser. Ved dette prosjektet forteller de om positivt og godt fungerende kommunikasjon. Oppgaven avdekker noen behov for mer struktur og bedre rutiner i bruk av digitale verktøy for språkutvikling i barnehage. Likeså viser funnene at det er behov for å tydeliggjøre hva er barnehagens ansvar i forbindelse med flerspråklig utviklingen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleUse of digital tools for language development in kindergartenen_US
dc.title.alternativeA study of the experiences regarding the collaboration between kindergarten and multilingual familiesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMASIKT-OPGen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal