Show simple item record

dc.contributor.authorMyking, Randi Merete Holm
dc.date.accessioned2020-09-14T08:04:25Z
dc.date.available2020-09-14T08:04:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677546
dc.descriptionMaster i kreative fag og læringsprosesser, Høgskolen på Vestlandet. campus Storden_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet i tilknytning til master i kreative fag og læringsprosesser. Folkehelse og Livsmestring er nå kommet inn som ett av tre tverrfaglige tema i ny overordnet del av læreplanen i fagfornyelsen, LK2020 og skal implementeres i alle fag i grunnskolen fra 01.08.2020. I Kunst og håndverksfaget handler dette blant annet om at elevene utvikler evne til skapende tankeprosesser, praktisk problemløsning og praktiske ferdigheter. Arbeid med materiell kultur skal bidra til å styrke elevenes selvbilde og identitetsutvikling og skape mening i tilværelsen (Utdanningsdirektoratet, 2020). De nye føringene legger vekt på at kunst og håndverk skal være et skapende og praktisk kulturfag som skal forberede elevene på et hverdags- og arbeidsliv. Arbeidslivet stiller krav til praktiske ferdigheter, kompetanse, kreativitet og miljøbevissthet. Opplæringen får derfor konsekvenser for elevenes medvirkning i kultur- og samfunnsutvikling. Læreplaner og fagfornyelsen har enorme visjoner og utopiske ambisjoner for praksis, men gir en rettesnor om hva vi skal strebe etter å arbeide for i skolen. I de nye føringene for kunst og håndverksfaget legges det vekt på mer praktisk arbeid, verkstedarbeid og arbeid i harde, plastiske og myke materialer. Bærekraftig utvikling er et annet tverrfaglig tema. Det legges vekt på miljømessige hensyn og bruk av naturmaterialer. Denne masteroppgaven tar derfor utgangspunkt i eksisterende praksiser i arbeid med harde naturmaterialer som tre, stein og metall. I lys av det nye området livsmestring i kunst og håndverk og innenfor rammene av fagets egenart vil jeg derfor spørre: «Hvilke eksisterende praksiser i arbeid med harde materialer som tre, stein og metall kan være utgangspunkt for å implementere livsmestring som fagspesifikk kunnskap i kunst og håndverk, og hvilke rammefaktorer fordrer dette?» Studiens teoretiske fundament bygger på andres forskning med vektlegging av danningsteori av Wolfgang Klafki, læringsteorier av John Dewey og Lev Vygotsky, Multiple intelligenser av Howard Gardner og ergoterapiteorien CMOP-E. Undersøkelsen bygger på intervju av erfarne lærere som også er håndverksmestere og spørreundersøkelse blant lærerstudenter i kunst og håndverk. Svarene drøftes opp mot den teoretiske tilnærmingen for å svare på problemstillingen. Masteroppgaven avgrenses til å omhandle hva innholdet i undervisningen av håndverk i harde materialer i kunst og håndverksfaget fordrer av rammer og kompetanser i skolen. Begrepet livsmestring belyses og det drøftes i forhold til hvordan begrepet kan forstås i skolen og hvordan det kan implementeres i faget kunst og håndverk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleHåndverk & Livsmestringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMACREL-OPGen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal