Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWaage, Lene Borgen
dc.contributor.authorBjelle, Terje Erik
dc.date.accessioned2020-07-02T06:26:02Z
dc.date.available2020-07-02T06:26:02Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.isbn978-82-93677-18-5
dc.identifier.issn2535-8103
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660397
dc.description.abstractI dette arbeidet er me opptekne av gjennomstrøyming og fråfall i utdanningane ved Høgskulen på Vestlandet. Me er opptekne av skilnader og variasjonar mellom HVL og andre universitet og høgskuler og internt ved HVL. Her ser me på skilnader og variasjonar mellom fakultet og utdanningstypar, mellom campusane og andre variablar som verkar inn. Me tek utgangspunkt i tilgjengeleg forsking på området, før me gjennomfører ein analyse basert på studentdata frå HVL. Analysen understøttar i all hovudsak tidlegare forsking om at • kvinner har høgare studiepoengproduksjon enn menn, • auka alder ved opptak gir lågare studiepoengproduksjon • auka karaktergjennomsnitt frå vidaregåande skule gir høgre studiepoengproduksjon • nokre typar studium har lågare studiepoengproduksjon enn andre. Me ser også på studentane sin busituasjon og finn at avstand studiestad-heimstad har signifikans, men låg effekt. Me ser at Sogndal har ein positiv campuseffekt. Me tilrår derfor at HVL ser nærare på kva som er årsaka til dette, til dømes gjennom rekrutteringsundersøkinga retta mot nye studentar og oppfølginga av denne.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesHVL - Rapport;5/2020
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHøgre utdanningen_US
dc.subjectHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.subjectGjennomføringen_US
dc.subjectFråfallen_US
dc.titleGjennomstrøyming og fråfall ved Høgskulen på Vestlandeten_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber66en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal