Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVinje, Erik
dc.date.accessioned2019-12-13T12:13:48Z
dc.date.available2019-12-13T12:13:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2633206
dc.descriptionMasteroppgave. Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI). Institutt for kunstfag (IK) Masterstudium «Kreative fag og læreprosesser»nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om det kunstneriske utviklingsarbeidet «Fra stemme til streng» og er en utforsking av det indiske rytmespråket konnakol. Arbeidet består av at forfatter studerte konnakol i en periode på ett og et halvt år med den sør-Indiske perkusjonisten B.C. Manjunath. I teksten reflekteres det rundt innøvingsprosessen av konnakol og arbeidet med å integrere konnakol i en konsertsammenheng som bandleder, gitarist og komponist. Målet har vært å reflektere over mulighetene konnakol gir en musiker med vestlig musikkbakgrunn. Metodisk er arbeidet inspirert av amerikansk pragmatisme (John Dewey «Learning by doing», Donald Schön «The Reflective Practitioner»). Den praksisbaserte kunnskapstilegning er dokumentert kvalitativt gjennom kunstnerisk refleksjon og performativt gjennom videoopptak. Arbeidet viser til den subjektive prosessen med å utvikle kompetanse gjennom kroppslig utføring, hvor utførelsen er en viktig del av metoden. Målet med utforskingen har vært å inspirere til nye måter å jobbe med rytmiske fraser på. Som i mye prosessledet forskning, kan resultat bli tolket på ulike måter. Noe av intensjonen har nettopp vært å reflektere ut fra et subjektivt synspunkt og se hva en slik tankegang leder til. Prosjektet er dokumentert i form av videoopptak av konserten, lydopptak fra øvingsprosessen, notater fra 23 timer med B.C. Manjunath og egne nedskrevne øvelser og leksjoner. Arbeidet foregikk som et nettkurs. I videoen er det lagt ved tidskoder som viser til viktige momenter i konserten. Gjennom å kombinere rollen som forsker og utøver vises det til funn som mellom annet understreker stemmens viktighet i rytmisk arbeid både som gitarist og komponist.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen på Vestandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFra Stemme til Strengnb_NO
dc.title.alternativeFrom Voice to Stringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeMACREL-OPGnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal