Show simple item record

dc.contributor.authorLindberg, Tonje
dc.date.accessioned2019-07-22T09:47:39Z
dc.date.available2019-07-22T09:47:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2606144
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap med fordypning i matematikk Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) 15. mai 2019nb_NO
dc.description.abstractSamfunnet er i stadig endring, og utdanningen må følge med i samfunnets utvikling. I 2020 vil nye læreplaner bli tatt i bruk i norske skoler, med fornyelse av fagene som skal ruste elevene for fremtiden. En av fornyelsene er at programmering blir en del av matematikkpensumet. I denne studien er det blitt undersøkt hvordan programmering kan fremme matematisk kompetanse. Studien er avgrenset ved følgende to forskningsspørsmål: 1) Hvordan kommer matematisk kompetanse til uttrykk i elevers samtaler når de programmerer? 2) Hvordan konstruerer elever matematisk kunnskap når de programmerer? Som bakteppe for studien er det benyttet teori jeg anser som relevant til å undersøke oppgavens forskningsspørsmål. Basert på Kilpatrick, Swafford & Findells (2001) rammeverk om matematiske komponenter og Niss & Højgaard Jensens (2002) inndeling av matematisk kompetanse, har jeg utformet et rammeverk som er benyttet til å belyse det første forskningsspørsmålet. Seymour Papert (1991, 1993) og konstruksjonismens læringssyn er bruk som teoretisk grunnlag for det andre forskningsspørsmålet, om hvordan elever konstruerer matematisk kunnskap når de programmerer. Matematisk kunnskap er i denne sammenheng sett på som en del av en helhetlig matematisk kompetanse. Studien har tatt utgangspunkt i fire elevpar fra 7. trinn sitt arbeid med å programmere en femkant i Scratch. Metoden for analysen av elevsamtalene har kvalitativ hermeneutisk tilnærming. Analysen har vist at programmering kan bidra positivt til å fremme matematisk kompetanse. Elevene har sammen kommet frem til en løsning på oppgaven gjennom en lærerik prosess, der matematisk kompetanse er fremmet på ulike områder. Samarbeid om slike matematiske oppgaver har gitt innblikk i hvordan elever konstruerer matematisk kunnskap. Samarbeid, kreativitet, resonnering, engasjement, prøving og feiling er noen av kvalitetene som har preget læringsprosessen. Formålet med studien er å bidra til økt kunnskap om hvordan programmering kan fremme elevers matematiske kompetanse. Ønsket er at studien vil være nyttig kunnskap for lærere og andre roller i utdanningssektoren. Jeg håper også det vil bidra til større interesse for hvordan programmering kan styrke matematikkundervisningen. Arbeidet med studien har gitt meg større innblikk i hvordan jeg som fremtidig mattelærer kan kombinere matematikk og programmering på en lærerik måte. Jeg har også fått en dypere kjennskap til forskning på feltet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«Ok, da prøver vi …» : Elevers matematiske kompetanse gjennom programmeringnb_NO
dc.title.alternativeStudents’ mathematical competence through programmingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO
dc.description.localcodeM120UND509nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal