Show simple item record

dc.contributor.authorRomarheim, Oda Steindal
dc.date.accessioned2019-06-25T10:44:55Z
dc.date.available2019-06-25T10:44:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602081
dc.descriptionFakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Grunnskulelærarutdanning 5-10 10.mai 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgåva undersøker omfanget av fleirkulturell litteratur i eit læreverk for ungdomssteget. Litterære definisjonar ligg til grunn for den fleirkulturelle litteraturen, og det er tale om skjønnlitteratur. Metoden som er nytta for å kategorisere tekstane, er basert på ein definisjon av kvantitativ innhaldsanalyse. Det teoretiske rammeverket for oppgåva er i hovudsak teori om kva litteratur kan bidra med i barn og unge sine liv, med særskilt fokus på kulturforståing og identitetsutvikling. Hovudfunn i oppgåva er at fleirkulturell litteratur er representert i læreverket, men ikkje i stor grad. I mange tilfelle er tekstane korte, noko som kan gjere det vanskeleg å få nytta det fulle potensialet til litteraturen. Kulturmøte og hybriditet er dei temaa flest tekstutdrag tek opp, noko mange kan relatere seg til. Få tekstar tek derimot opp temaet om migrasjonsopplevingar. Dette kan gjere det vanskeleg for minoritetselevar med migrasjonsbakgrunn å finne noko i det litterære pensumet som treffer dei.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleLitteratur som «spegel» og «vindauge» – omfang av fleirkulturell litteratur i eit læreverknb_NO
dc.title.alternativeLiterature as “mirror” and “window” – the extent of multicultural literature in a set of textbooksnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO
dc.description.localcodePE379nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal