Show simple item record

dc.contributor.authorCorneliussen, Silje Karin
dc.date.accessioned2019-06-19T07:44:53Z
dc.date.available2019-06-19T07:44:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601295
dc.descriptionMaster i barne- og ungdomslitteratur Avdeling for lærerutdanning 15.05.19nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvordan et utvalg elever på mellomtrinnet samtaler om bildeboken Skylappjenta og temaet kulturmøter. Studien består av en bildebokanalyse og en resepsjonsanalyse. Oppgaven bygger på teori om kultur, modernitet, kollektivisme og individualisme. Resepsjonsestetikk og bildebokteori vil også bli benyttet i studien. Jeg har valgt å skrive denne oppgaven for å undersøke elevers samtaler om en bildebok som tar for seg temaet kulturmøter. De litterære samtalene ble gjennomført i to klasser på mellomtrinnet av deres respektive lærere. I samtalene reflekterte elevene rundt et møte mellom en ung jente tilhørende en ikkevestlig kultur, og en ung mann tilhørende en vestlig og senmoderne kultur. De så også på den unge jentas utvikling, frigjøring og identitetsreise i møtepunktet mellom kulturer med motstridende verdier. Samtalene viser at elevene oppdager og reflekterer rundt et møte mellom en moderne kultur med fokus på selvbestemmelse, frihet og konsum og en tradisjonell kultur med fokus på beskyttelse, anstendighet og tradisjon. Bokens estetiske uttrykk, som kommer til syne gjennom bokens samspill mellom ord og bilder og visuelle symboler, legger til rette for ulike tolkningsmuligheter i møtet med konfliktstoff og etiske problemstillinger. Elevenes tolkninger av de visuelle symbolene leder mot en modernitetsdiskusjon. Dette kommer blant annet til syne gjennom elevenes utsagn knyttet til frihet og selvidentitet, som er sentrale temaer i et moderne samfunn. Lesningene av- og samtalene om boken førte til refleksjon rundt ulike kulturer, elevenes samtid og holdninger som har vokst fram i modernitetennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleElevers samtaler om bildeboken Skylappjenta: En studie av hvordan elever på mellomtrinnet samtaler om bildeboken Skylappjenta og temaet kulturmøternb_NO
dc.title.alternativePupils´ conversations about the picturebook Skylappjenta: A study on how students in grade 6. and 7. discuss the picturebook Skylappjenta and the topic of cultural encountersnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO
dc.description.localcodeMBUL550nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal