Show simple item record

dc.contributor.authorØstrem, Lars Peter
dc.date.accessioned2019-02-19T10:22:24Z
dc.date.available2019-02-19T10:22:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586174
dc.description.abstractDenne kvalitative masterstudien tar for seg fire utvalgte informanter fra 6. trinn sine opplevelser ved bruk av et digitalt læremiddel. Gjennom læremiddelanalyse, observasjoner og intervjuer studerer jeg hvordan det digitale læreverket inviterer elevene til samhandling, hvordan elevene griper denne invitasjonen og hvordan de til slutt oppfatter bruken av det digitale læreverket. Analyse og drøfting gjøres i lys av et sosiokulturelt perspektiv på læring. Med dette som utgangspunkt har jeg formulert følgende problemstilling: Hvordan opplever elever fra 6. trinn å bruke det digitale læremiddelet Vivo 5-7? Vivo Smartbok 5 – 7 fra Gyldendal er utgangspunktet for denne studien. Dette digitale læremiddelet har flere ulike integrerte verktøy eller funksjoner som skal hjelpe elevene i læringsarbeidet sitt, slik som tekst til tale og notater. Elevene i denne studien var godt kjent med læremiddelet før datainnsamlingen startet. Flere viktige grep har blitt tatt i smartboken for å invitere elevene til samhandling. Blant annet enkel interaksjon med få klikk, gjenkjennbare symboler og objekter som er selvforklarende. Funn i denne studien viser at alle elevene opplevde enkelte aspekter ved boken som positive og at enkelte verktøy gjorde det bruken enklere. De opplevde også at et utvalg verktøy, slik som notat- og søkeverktøyet hjalp dem i eget læringsarbeid. Utfordringer elevene møtte i arbeid med det digitale verktøyet var navigasjonsverktøyenes sene responstid. For en av elevene ble opplevelsen av navigasjonsverktøyet, samt tidsbruk ved start og pålogging av den digitale enheten, så avgjørende at hun avsto fra å bruke Smartboken og heller brukte den trykte boken. Funnene fra denne studien gir innsikt i elevenes uttrykte og observerte erfaringer, og gir utviklere og lærere en indikasjon på hvilke aspekter ved læremiddelet som ble opplevd som positive og hvilke som ble opplevd som negative. Det kan bidra til videreutvikling av smartbøker og gi grunnlag for planlegging av bruk av digitale læremidler i undervisningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleDigitale læremidler og grunnskoleelevers opplevelse av dem.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeMASIKT-OPGnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal