Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Jenny Andrine
dc.date.accessioned2018-11-02T09:45:06Z
dc.date.available2018-11-02T09:45:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570739
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap Fordypning i norsk Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrettnb_NO
dc.description.abstractForskning viser økte tendenser til selvrapporterte symptomer på depresjon blant norske tenåringer, spesielt jenter. Denne masteravhandlingen tar utgangspunkt i Wolfgang Klafkis teori om kategorial dannelse og undersøker hvordan dette kan oppnås i litteraturundervisningen. Grunnlaget er en litterær komparativ analyse av to tekster, med fokus på kvinnefrigjøring. Disse tekstene er Et dukkehjem skrevet i 1879 av Henrik Ibsen og Snill skrevet og illustrert av Gro Dahle og Svein Nyhus i 2002. Tekstene er analysert og sammenlignet i lys av Klafkis teorier om material og formal dannelse. Deretter ses det på hvordan dette kan brukes i en undervisningssammenheng, for å se om det finnes et potensial for det Klafki kaller kategorial dannelse. Drøftingen viser at å fokusere på temaet kvinnefrigjøring har et potensial for en slik dannelse. Avhandlingen viser at dette er potensielt mulig å oppnå gjennom eksemplarisk undervisning, og elever kan bli bevisstgjort på muligheten til å frigjøre seg fra andres krav og forventninger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciencesnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«Nå er det nok!» Det mulige dannelsespotensialet i komparativ analyse av kvinnefrigjøring i to litterære verknb_NO
dc.title.alternative«Enough!» The potential educational formation in a comparative analysis of womens liberation in two literary textsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM120UND509nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal