Show simple item record

dc.contributor.authorAasebø, Anita Romarheim
dc.date.accessioned2018-09-19T06:54:07Z
dc.date.available2018-09-19T06:54:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563317
dc.descriptionMasteroppgave i undervisningsvitenskap. Fordypning i pedagogikknb_NO
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven i undervisningsvitenskap, med fokus på pedagogikk, er hvordan pedagogiske handlinger fremtrer i fagene matematikk, norsk og kunst og håndverk. De pedagogiske handlingene blir kategorisert etter tre målområder. Mål for individet, mål for verden og mål for epistemologi. For å svare på problemstillinger har jeg tatt i bruk strukturert observasjon og semi-strukturert gruppeintervju. Resultatene fra observasjonene og intervjuet vil bli strukturert etter de tre målområdene jeg forholder meg til gjennom oppgaven. Videre sees de i lys av fagene jeg har valgt. I analysen og drøftingen av resultatene retter jeg fokus mot likheter og ulikheter i forbindelse med hvordan de pedagogiske handlingene fremstår. Etterfulgt av en drøfting av hva som kan være mulig årsaker til at de pedagogiske handlingene fremtrer som de gjør innenfor de ulike målområdene og fagene. Her kommer det blant annet frem av observasjonene at de pedagogiske handlingene som er observert i fagene matematikk og norsk oftest fremtrer innenfor målområdet for epistemologi, mens de pedagogiske handlingene som er observert i faget kunst og håndverk har tilknytning til alle de tre målområdene, men med flest observasjoner av pedagogiske handlinger gjort til målområdet for individet. Det er med andre ord en likhet i hvordan de pedagogiske handlingene fremtrer i fagene norsk og matematikk, og en forskjell mellom fagene matematikk og norsk på den ene siden rettet mot mål for individet, og kunst og håndverk på den andre siden som har et samspill mellom alle målområdene. Resultatene fra intervjuet støtter opp om resultatene fra observasjonene i form av at lærerne forteller at det brukes mest tid på målområdet for epistemologi, spesielt i fagene elevene testes i. Kunst og håndverk blir i den sammenheng fremhevet som et friere fag. Det kan sees i sammenheng med at det i kunst og håndverk registreres flere handlinger knyttet til alle målområdene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciencesnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleHvor mye pedagogikk gis det uttrykk for i skolefagene? En komparativ studie av fagene kunst og håndverk, matematikk og norsknb_NO
dc.title.alternativeHow much pedagogy is expressed through the school subjects? A comparative study of the subjects art and crafts, mathematics and Norwegiannb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeUND509nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal