Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFossgard, Eldbjørg
dc.contributor.advisorBjørkkjær, Tormod
dc.contributor.authorNilsen, Lovise Helen Jøsok
dc.coverage.spatialNorge/Sverigenb_NO
dc.date.accessioned2018-06-27T07:50:25Z
dc.date.available2018-06-27T07:50:25Z
dc.date.issued2018-05-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503132
dc.descriptionMasteroppgave i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljønb_NO
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Inntaket av fisk og sjømat er lavere enn ønskelig blant barn og unge. Det finnes lite forskning vedrørende barns matpreferanser, og hvorfor spesielt de yngste i befolkningen spiser minst fisk av alle. For å nå helsemyndighetenes anbefalte inntak av fisk og sjømat, kan skolemåltidet ha en svært viktig funksjon. Norge og Sverige har tradisjon for å arrangere skolemåltidet forskjellig- med gratis varmmatordning i Sverige og medbrakt matpakke i Norge. Det en ikke vet er hvilken betydning skolematordningen har for elevenes inntak av sjømat på skolen. Hensikten med denne forskningsstudien er å undersøke skolematordningens betydning for inntak av fisk og sjømat i skolemåltidet, og hvilke erfaringer og oppfatninger barna selv har angående sjømatprodukter i de to landene. Metode og utvalg: Empirien i oppgaven er hentet fra ProMeal – et svært nordisk prosjekt fra skoleåret 2013/2014. En fotografisk metode ble benyttet til å registrere elevenes skolematinntak over én skoleuke, og fokusgruppeintervjuer ble benyttet til å undersøke elevenes erfaringer og oppfatninger om fisk og sjømat. Fotografiene ble bearbeidet og statistisk analysert, og intervjuene ble transkribert og kodet. Resultater: Det var signifikant (p<0.001) flere elever som spiste sjømat med varmmatordning enn med matpakkeordning. I Norge var det 7 % av elevene som spiste sjømat, og 62 % av elevene i Sverige som spiste sjømat. De aller fleste barna hadde den oppfatning om at fisk var sunt. Barna i Sverige etterlengtet større variasjon i fiskeprodukter som ble servert, mens barna i Norge valgte bort sjømat i matpakken til fordel for andre produkter. De norske barna opplevde i tillegg at fiskepålegg luktet i matpakken. Konklusjon: Skolematordningen ser ut til å ha stor betydning, da funnene indikerer at varmmåltid med sjømat én dag i uken, ser ut til å være en god løsning for konsumering av fisk og sjømat, mens matpakkeordningen inneholder for lite sjømat per dags dato. Til tross for ulike skolematordninger, hadde barna i Norge og Sverige mange like oppfatninger om fisk og sjømat. Barna viste at fisk var sunt – men dette alene var ikke nok til at de alltid ønsket sjømat i skolemåltidet. Påvirkende faktorer som lukt, konsistens og tilberedning kunne være avgjørende om barna ville spise sjømatprodukter i skolemåltidet.nb_NO
dc.description.abstractBackground and purpose: The fish and seafood intake is low among children, and there are few studies on children's food preferences, and why especially children have a very low intake. To reach the health authorities recommended, the school meals can have a very important function. Norway have a packed lunch tradition, and Sweden have the tradition of served school meals. The purpose of this study is to investigate the importance of the school meal arrangements for the fish and seafood consumption, and to understand the children’s experiences and perceptions among seafood products in the two countries. Methods and selection: The empire of the assignment is from ProMeal - a Nordic project from the school year of 2013/2014. A photographic method was used to measure student’s food intake over five days, and focus group interviews were used to investigate the pupils' experiences and perceptions among fish and seafood. The photographs were processed and statistically analyzed, and the interviews were transcribed and coded. Results: There were significant (p <0.001) more students who ate seafood with served meals than with brought food. 7% of the students ate seafood in Norway, and 62% of the pupils in Sweden ate seafood. Most children had the opinion that fish were healthy. The children in Sweden longed for a greater variety of fish products in the served school meals, and also wanted more cooking applications regarding fish and seafood. The children in Norway had some slight of freedom in the brought lunch, and chose other products rather than seafood in the brought lunches. Conclusion: The findings indicate that the school meal arrangements were important. The served school meals with fish once a week appears to be a good solution for consuming fish, as there was a significant difference between the served school meal and the brought lunch package. Despite various meal arrangements, the children had similar views on seafood in Norway and Sweden. The children meant that fish were healthy - but influencing factors such as smell, texture and preparation were determining if the children wanted to eat it.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciencesnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectSjømatnb_NO
dc.subjectSkolematordningnb_NO
dc.subjectMatpakkenb_NO
dc.subjectVarmlunsjnb_NO
dc.subjectOppfatningernb_NO
dc.subjectErfaringernb_NO
dc.subjectSeafoodnb_NO
dc.subjectSchool arrangementnb_NO
dc.subjectPacked lunchnb_NO
dc.subjectWarm lunchnb_NO
dc.subjectPerceptionsnb_NO
dc.subjectExperiencenb_NO
dc.titleBarns inntak og oppfatninger om fisk og annen sjømat i skolemåltidet i Norge og Sverigenb_NO
dc.title.alternativeChildren´s intake and perceptions of fish and other seafood in the school meals in Norway and Swedennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderLovise Helen Jøsok Nilsennb_NO
dc.description.localcodeMA-FYSAKnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal