Show simple item record

dc.contributor.authorØrnhaug, Stein
dc.date.accessioned2018-01-04T10:14:41Z
dc.date.available2018-01-04T10:14:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475552
dc.description.abstractPersonal Learning Networks (PLN) er blitt lansert som alternativ til Learning Management Systems (LMS) som Blackboard, Fronter og Itslearning, fordi LMS’ene har vist seg å vektlegge institusjonenes administrasjonsbehov framfor elevens læringsbehov. Google G Suite for Education (GSE) er i dag den mest brukte læringsplattformen i USA og Sverige og vokser raskt i Norge. GSE har det samme potensialet som PLN for elevsentrert og samarbeidsbasert læring, men uten de usikkerhetsmomentene som hefter ved PLN. Denne studien er et bidrag til forskningsbasert kunnskap som kan gi grunnlag for en pedagogisk forankring av GSE som digitalt læringsmiljø. I en kvalitativ kasusstudie i en Vg1-klasse har jeg observert og intervjuet elever om deres opplevelse av motivasjon og selvregulering i et læringsmiljø med GSE. Den teoretiske bakgrunnen for begrepene jeg har brukt i studien er fundert i behovsteori (Deci og Ryan), attribusjonsteori (Ames) og kognitiv teori (Bandura og Rotter). Læring forstår jeg i tråd med sosiokulturell teori. Funnene i studien indikerer at GSE er godt egnet som læringsmiljø knyttet til elevsentrert samarbeidslæring, som harmonerer med sosiokulturell læringsteori. Elevene velger løsningene i GSE framfor andre alternativer og uavhengig av lærers initiativ, og viser med dette at GSE oppleves nyttig og relevant for elevene. Videre peker analysen på at regulering av elevenes læringsmiljø, for eksempel i forbindelse med bruk av IKT i undervisningen, ikke må frata elevene innflytelse på læringsmiljøet. Autonomi er sentralt for motivasjon i alle teoriene i denne studien. Et hovedfunn i studien er at elevenes integrering av læring og skole som sitt eget prosjekt avgjør i hvilken grad mulighetene i læringsmiljøet blir tilgjengelig for disse elevene. Studien peker på at videre arbeid med gode strategier for å hjelpe elever til en slik integrering kan ha stor innvirkning på læringen for disse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMaster i IKT i læringnb_NO
dc.titleMOTIVASJON OG SELVREGULERING I GOOGLE G SUITEnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record