• Lærarkompetanse og skuleresultat: Metoden bak resultata 

      Myklebust, Terje; Norstein, Anne (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;2017/5, Working paper, 2017)
      l forskingsprosjektet Lærande regionar - Lærarkompetanse og skuleresultat såg vi på om klassestorleik samt lærarens erfaring og utdanning imatematikk har betydning for elevane sine prestasjonar imatematikk målt ved ...