• Elements of civilisation : Britain, Ireland, and the British Empire 

   Seriot, John (HSF Notat, Book, 2006)
   The first part of this volume is devoted to specific issues in the geopolitics and civilisation of the British and Irish Isles, particularly peoples, religions, languages, plus elements of history in the formation of the ...
  • Kreative norsktimar : artiklar om vidaregåande lese- og skriveopplæring 

   Fretland, Jan Olav (HSF Notat, Book, 2004)
   Her er samla sju artiklar, som tek opp tema knytt til kreativitet og variasjon i norskundervisninga på ungdomssteget: ulike måtar å lesa litteratur på, tips for den kreative norsktimen, godt responsarbeid, teikneserien ...
  • Mimesis and Desire : An Analysis of the Religious Nature of Mimesis and Desire in the works of René Girard 

   Grande, Per Bjørnar
   The main assumption in Mimesis and Desire. An Analysis of the Religious Nature of Mimesis and Desire in the Work of René Girard is that religion is motivated by mimesis. Mimesis is the foundation of Girardian theory. It ...
  • Om konstruktivismen 

   Bjørnestad, Øistein (HSF Notat, Book, 2004)
   I høve ei lærebok i matematikk som underskrivne lagar saman med Tom Rune Kongelf og Terje Myklebust, for Fagbokforlaget, har me vortne einige med forlaget om at stoff som klart er perifert eller kan tena til utdjuping, kan ...
  • Om læringssyn i grunnskolematematikken 

   Bjørnestad, Øistein (HSF Notat, Book, 2003)
  • Praksisskule og praksisrelatert FoU-verksemd - ta fatt 

   Haara, Frode Olav (HSF notat, Book, 2004)
   Den nye øvingslæraravtalen fører inn omgrepet praksisskular i samband med studentpraksis i allmennlærarutdanninga. Notatet tar utgangspunkt i ei undersøking av praksiserfaringar blant allmennlærarstudentar studieåret ...
  • A short introduction to American history 

   Seriot, John (HSF Notat, Book, 2008)
   This Notat comprises ten chapters on American history, from the early European settlements to the most recent developments in US foreign policy; the final chapter is devoted to the US political system. All chapters but the ...