• Strategiar for språkleg velferd 

      Bjørhusdal, Eli (Chapter; Peer reviewed, 2016)
      Kapittelet handlar om norsk språkforvaltning, det vil seie offentleg styring av nynorsk- og bokmålsbruk. Føremålet er å sjå sentrale språkpolitiske omgrep og ordningar i eit velferdsteoretisk perspektiv, og eit vesentleg ...