• Selvfremstilling i personlige læringsomgivelser 

      Hoem, Jon (Norsk pedagogisk tidsskrift 2006 no 4, Journal article, 2006-08)
      Artikkelen reflekterer omkring erfaringer fra utviklingen og bruken av eLogg ved tre grunnskoler i Bergen. Avveininger som er gjort knyttet til utforming og funksjoner diskuteres, særlig med tanke på elevenes muligheter ...