• Kritisk-matematisk kompetanse i arbeid med autentiske data 

      Raustøl Slettebø, Sveinung (Master thesis, 2018)
      Oppgavens hensikt er å undersøke et undervisningsopplegg med bruk av autentiske data. Der det legges til grunn et elevperspektiv, hvor fokuset rettes særlig mot elevers kritiskematematiske kompetanse, i en naturfaglig ...