• Løkenparken : Ein park for rekreasjon og aktivitet i Førde sentrum 

   Langeland, Maria; Nordvang, Marte Søreide (Bachelor thesis, 2017)
   Byen Førde, som fleire andre stadar, har behov for utbygging. For å møte dette behovet har Førde kommune vedteke at det sentrumsnære området Indre Øyrane skal byggjast ut for mellom anna bustader, forretningar, omsorgsbustader ...
  • Planforslag for innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalpark ved Bøyabreen 

   Torsvik, Kristian Tiller; Aase, Stian (Bachelor thesis, 2014)
   Jostedalsbreen nasjonalpark består av 28 innfallsporter som varierer i størrelse og utforming. Nasjonalparkstyret ønsker å utbedre noen utvalgte innfallsportene, og har i den anledning invitert studenter ved studiet ...
  • Planforslag for økt bruk av grøntområder og stier i Sogndal sentrum 

   Evensen, Tirill; Kongsvik, Eline; Rindal, Arild Magnus Bjørhovde (Bachelor thesis, 2017)
   I forbindelse med Sogndal kommune sin kartlegging av friluftslivsområder har vi skrevet en bacheloroppgave som konsentrerer seg om grønnstrukturen i Sogndal sentrum. På grunn av fortetting blir det færre og færre grøntarealer ...