Show simple item record

dc.contributor.authorFretland, Jan Olav
dc.contributor.authorKjartansdottir, Gudrun
dc.contributor.authorBalevik, Ingunn
dc.date.accessioned2017-07-21T07:03:32Z
dc.date.available2017-07-21T07:03:32Z
dc.date.created2017-06-27T13:44:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationI J. R. Andersen, E. Bjørhusdal, J. G. Nesse & T. Årethun (Red.), Immateriell kapital. Fjordantologien 2017 (s. 131-145). Oslo: Universitetsforlaget.nb_NO
dc.identifier.isbn9788215028163
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449192
dc.description.abstractArtikkelen refererer til ein komparativ studie av rettskrivingskulturen i dei to landa, med tre tilnærmingsmåtar: gjennomgang av relevante læreplanar i Noreg og på Island, kvalitative intervju med eit utval lærarar om kva vekt dei legg på rettskriving, dessutan ei kvantitativ registrering av feilfrekvens og feiltypar i seks skular i dei to landa, til saman 201 tekstar frå 10. klasse. Studien viser ein tendens mot at rettskriving er prioritert i langt større grad på Island enn i Noreg. Den islandske læreplanen har ei langt sterkare vektlegging av rettskriving enn den norske. I tillegg bruker dei islandske lærarane som er intervjua mykje meir tid på rettskriving i undervisninga enn dei norske lærarane. Feilregistreringa viser også at dei norske elevane har langt fleire feil enn dei islandske elevane.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.relation.ispartofImmateriell kapital. Fjordantologien 2017
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleRettskriving i skriftkulturen – ulike perspektiv i Noreg og på Island.nb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber131-145nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/9788215028163-2017-07
dc.identifier.cristin1479218
cristin.unitcode216,30,0,0
cristin.unitnameAvdeling for lærarutdanning og idrett
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal