Show simple item record

dc.contributor.authorFadnes, Per
dc.date.accessioned2017-05-26T11:38:23Z
dc.date.available2017-05-26T11:38:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443538
dc.description.abstractRødlisten er et uttrykk for hvordan vi mennesker forvalter naturen rundt oss. Egentlig har vi ikke noe ønske om å ha en rødliste, og målet med rødlisten er at artene som står her og er truet skal kunne bli tatt ut av rødlisten etter hvert som trusselen mot dem opphører. Dette skjer i liten grad, mens det heller er det motsatte som ofte er tilfelle. Rødlisten blir fornyet hvert femte år, og den siste listen kom i 2015 (Henriksen og Hilmo 2015). Den gir en oversikt over arter som har en risiko for å dø ut dersom utviklingen fortsetter på samme måte som nå. Artene på rødlisten er rangert i ulike kategorier avhengig av hvor alvorlig tilstanden er for å dø ut. Arter som står på rødlisten i Norge kan godt være mer vanlig, og ikke være truet, i andre deler av verden. De fleste artene på rødlisten har som kjennetegn at populasjonene minker, som oftest på grunn av ulike menneskelige aktiviteter, bl.a. påvirkning og redusering av leveområdet. Denne rapporten har som mål å beskrive arter som står på rødlisten og som forekommer på Stordøya, nærmere bestemt i kommunene Stord og Fitjar. Kunnskapen om artene i de to kommunene er delvis basert på eget feltarbeid, men og på eksisterende databaser som har opplysninger om forekomsten av ulike arter i ulike organismegrupper. Omtale av de ulike artene, samt bilder, vil derfor være noe ulikt presentert p.g.a. egne erfaringer med de ulike organismegruppene er begrenset til noen få grupper, særlig karplanter og sopp. Disse gruppene blir presentert mer utførlig bl.a. med bilde, mens andre grupper blir presentert mer summarisk. En del av teksten er hentet fra den nye rødlista. Noen artsgrupper er lite undersøkt i Sunnhordland og derfor foreligger også lite informasjon om disse gruppene lokalt. Dette gjelder i hovedsak virvelløse dyr og alger. Andre grupper er dårlig undersøkt og er derfor også sannsynligvis mangelfulle, f.eks. moser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleRødlistearter i Stord og Fitjar, samt litt generelt om natur og sjeldne naturtyper i Sunnhordlandnb_NO
dc.typeOthersnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record