Show simple item record

dc.contributor.authorNesse, Sigurd Andreas
dc.date.accessioned2016-04-08T11:41:16Z
dc.date.available2016-04-08T11:41:16Z
dc.date.issued2016-04-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384743
dc.description.abstractI denne studien ser jeg nærmere på samspillet mellom skolene og IKT-avdelingene, hvilken betydning IKT-avdelingen har for integrasjonen av IKT i skolen og hvordan IKT-avdelingene og skolene samarbeider for at integrasjonen skal bli vellykket. Tidligere studier av IKT-integrasjon i skolen har i liten grad berørt forhold på utsiden av skolen. De fleste studier stopper ved skolens yttervegger, og oppmerksomheten har blitt rettet mot roller og funksjoner innen skolen. Det faktum at eksterne aktører bidrar til å definere premissene for bruk av IKT i skolen, har kun blitt omtalt i et beskjedent omfang. Studien har en kvalitativ tilnærming med sammenlignende kasusstudie som metode. Hvert kasus består av representanter for skolene og IKT-avdelingene, og det er benyttet en komparativ tilnærming i analysen av disse. Analysen er gjort i lys av et sosiokulturelt teoretisk rammeverk. Datagrunnlaget i studien består av ti intervjuer med representanter fra henholdsvis IKT-avdelingen og skolene i fem kommuner. Det har vært av stor interesse å se om IKT-avdelingene leverer tjenester skolene opplever at de er godt tjent med. Like viktig er det at studien ser om IKT-avdelingen sammen med skolene legger forholdene til rette for at representanter fra begge kan delta i praksisfellesskap der konstruksjon av kunnskap om bruk av IKT i skolen kan forekomme. Bidraget denne studien har til feltet, er å vise at IKT-avdelingen som en ekstern aktør har stor betydning for skolenes IKT-bruk og -kompetanse. De er leverandører av kunnskap og løsninger, men er avhengige av et tett samspill med skolene for å levere løsninger skolene er tjent med. Studien viser at det er mulig å skape gode arenaer for faglig fellesskap og kommunikasjon, men også at det ikke er noen selvfølge at slike arenaer finnes. I en tid der myndighetene har et uttrykt ønske om større kommuner og mer kommunesamarbeid, peker undersøkelsen på kvaliteter ved mindre avdelinger som bør tas hensyn til når større avdelinger etableresnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectIKTnb_NO
dc.titleFelles mål felles agenda?: Om IKT-avdelingens betydning for IKT-satsingen i skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record