Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVerpe, Jeanett Brekke
dc.contributor.authorØkland, Nina
dc.date.accessioned2015-10-27T11:42:02Z
dc.date.available2015-10-27T11:42:02Z
dc.date.issued2015-10-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358120
dc.description.abstractMålet med bacheloroppgaven var å finne ut hvordan elever ser på rettskriving og om induktiv metode kan brukes (og gi et læringsutbytte) i grammatikkundervisning. Problemstillingen vår ble dermed: Er rettskriving viktig for elever, og kan en induktiv metode i grammatikkundervisning gi et læringsutbytte? Grammatikk har alltid vært omdiskutert, og forskning peker på at emnet for det meste blir undervist i ved bruk av deduktiv metode. Våre egne erfaringer bekrefter dette. Av denne årsak valgte vi å utforme et induktivt undervisningsopplegg, inspirert av Jerome S. Bruners prinsipp om oppdagende læring. Opplegget ble utført ved to ulike skoler på 7. trinn, og da egne tiltak ble prøvd ut i praksisfeltet ble pedagogisk utviklingsarbeid naturlig å implementere. I tillegg ble andre metoder benyttet for å finne svar på problemstillingen. Spørreskjema og utfyllingstest fungerte i forkant av undervisningen som kartleggingsverktøy, mens deltakende observasjon i undervisningsforløpet skulle gi informasjon om undervisningsmetoden. I etterkant av undervisningen ble elevenes læringsutbytte forsøkt funnet ved hjelp av nytt spørreskjema sammen med tidligere anvendt utfyllingstest. Avslutningsvis ble elevenes norsklærere intervjuet med det formål å finne ut hvilke metoder de nytter i egen grammatikkundervisning, og hva for rettskrivingssyn de har. Etter analysen av innhentet data indikerer resultatene at elevene ser på rettskriving som viktig, men at de ikke vil jobbe mer med emnet på skolen. Videre funn viser også at utførelsen av vår undervisning for det meste var induktiv, selv om enkelte segmenter bar preg av deduktive element. I forhold til om undervisningen ga elevene et læringsutbytte tenderer resultatene mot at den lykkes med det.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectLærernb_NO
dc.titleInduktiv grammatikkundervisning: Er rettskriving viktig for elever, og kan en induktiv metode i grammatikkundervisningen gi et læringsutbytte?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel