Show simple item record

dc.contributor.authorBøen, Marius Røthe
dc.contributor.authorRongved, Johannes Aleksander Svenheim
dc.contributor.authorTysnes, Anders
dc.date.accessioned2015-10-16T12:05:22Z
dc.date.available2015-10-16T12:05:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356381
dc.descriptionGeologi og geofare GE491 Juni 2015nb_NO
dc.description.abstractMed utgangspunkt i endringer i sedimentsammensetningen i perioden før 1980-tallet sammenlignet med perioden etter 1980-tallet, viser oppgaven kilder til mulige endringer i Barsnesfjorden over de siste 50 årene. Dette ble gjort ved å analysere kjerneprøver fra sedimentene i Indre og Ytre Barsnesfjord. Endringer i sedimentene i Barsnesfjorden er synlige på flere områder. Mengden silt har gått ned med ca. 10% gjennom hele Barsnesfjorden siden 1980-tallet. Dette er motstridene i forhold til hva man vil kunne forvente da isbreene i området har økt avsmelting i samme periode. Dette burde føre til en økning av silt i Barsnesfjordsedimentene. En mulig årsak til den avtagende silttilførselen kan være at senkning av vannstanden i Veitastrondvatnet og Hafslovatnet i samband med kraftutbyggingen på Årøy på 1980-tallet har ført til redusert strømningshastighet fra innsjøene til Barsnesfjorden. Denne reduserte strømningshastigheten har ført til en økt avsetning av grove partikler, herunder siltpartikler, i Veitastrondvatnet og Hafslovatnet. Organisk materiale har økt med ca. 35% i Indre Barsnesfjord og med ca. 60% i Ytre Barsnesfjord. Dette sees i sammenheng med økt nedbør som gir økt avrenning. Med økt avrenning burde det sees en klar økning i terrestrisk organisk materiale. Denne økningen uteblir. Økt tilførsel av næringsstoffer, som fører til økt primærproduksjon, gir grunnlag for en oppblomstring av marine organismer og dermed marint organisk materiale som kan tynne ut mengden avsatt terrestrisk organiske materialet i fjordene. Dette gir grunnlag for å konkludere med en økt tilførsel av næringsstoffer til Barsnesfjorden. Sammenhengen mellom organisk karbon og kalsiumkarbonat viser til at Ytre Barsnesfjord skifter mot et mer anoksisk miljø etter 1980-tallet. Endringer i strømningsforholdene kan ha svekket den estuarine sirkulasjonen som skifter miljøet mot mer anoksiske forhold. Dette kan tyde på en kombinasjon av at klimaendringer og menneskeskapte miljøendringer på 1980-tallet har ført til endringer i sedimentsammensetningen i Barsnesfjorden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBarsnesfjordennb_NO
dc.subjectsedimentsammensetningnb_NO
dc.subjectkjerneprøvernb_NO
dc.subjectmiljøendringernb_NO
dc.titleEndringer i sammensetningen av sedimenter i Barsnesfjorden, Vest-Norge, over de siste 50 årnb_NO
dc.title.alternativeChanges in sediment composition of the Barsnesfjord, Western Norway, throughout the last 50 yearsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record