Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWold, Kay Arne
dc.date.accessioned2014-07-08T08:10:34Z
dc.date.available2014-07-08T08:10:34Z
dc.date.issued2014-07-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197235
dc.description.abstractMasteroppgaven har utgangspunkt i å beskrive funn fra kvalitative og kvantitative data, for å få innsikt i om elevene på 10. trinn mener deres digitale bruk i undervisningen er til fordel eller ulempe. Funn fra denne studien viser at en kan dele elevene inn i tre grupper, som forholder seg forskjellig til digitalisering av klasserommet. En gruppe føler ikke at skolen er nyttig, og tar bevisste valg om å drive utenomfaglige aktiviteter i skoletiden. Den andre opplever ingen konflikt, de ser på skolen som en nødvendighet. Den siste gruppen av elever ønsker å oppnå gode resultater, men mangler selvdisiplin og har problemer med å konsentrere seg om det faglige. Avhandlingens overordnede mål har vært å undersøke hvordan disse grupperingene opplever bruken av IKT i skolen. En har også sett på om de ulike grupperingene ønsker å overføre sine digitale vaner til skolen som læringsarena. Det vil bli belyst ulike forhold som viser at bruken av IKT1 i klasserommet ikke nødvendigvis ser ut til å tjene sitt mål som et pedagogisk hjelpemiddel. Undersøkelsen ble påbegynt september 2012 som en del av prosjektet “Learning in the 21st Century” i samarbeid med HSH og med Lars Vavik2 i spissen. Denne undersøkelsen inngår i prosjektet og tar utgangspunkt i tilbakemeldingene fra 80 elever fordelt på to skoler i Rogaland. Som bakgrunn for undersøkelsen ligger det til grunn at jeg som lærer og IKT ansvarlig i 10 år har sett utfordringer med å bruke IKT i skolesammenheng. Elever såfremt som kollegaer viser at de har problemer med å bruke IKT i klasserommet på en læringsfremmende måte. Siden skolereformen “Kunnskapsløftet” i 2006, har digitale ferdigheter inngått som en del av skolens basisferdigheter. Dette har åpnet for mange muligheter, men også store utfordringer for skolen. Undersøkelsen viser til at elevenes digitale nettvaner påvirker læringsutbyttet i form av distraksjon, motivasjons- og konsentrasjonsvansker. Elevene ser ut til å mangle selvdisiplin og utholdenhet til å ville, og kunne, arbeide mot skolens langsiktige mål, 1 IKT – Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. IKT er dermed et samlebegrep for ulike teknologier man benytter til kommunikasjon og teknologi, for eksempel PC, telefon osv. fremfor mediekulturens kortsiktige mål. De opplever også at lærerne ikke har den digitale kompetansen som elevene etterspør. Det finnes forskning som stiller spørsmål til nytteverdien av IKT i undervisningssammenheng. Tidligere og pågående forskning viser at elever velger bort lærerens klasseundervisning til fordel for egne digitale nettvaner. Tilbakemeldinger fra elevene i denne undersøkelsen er delvis med på å understøtte denne forskningen Jeg har selv erfart at det er ønskelig med mer forskning innen dette området ettersom det fremgår klare utfordringer på hvordan en skal få til en læringsfremmende IKT bruk i skolehverdagen. Hvordan dette skal foregå fremmes ulikt fra forskjellige hold, og nettopp derfor har jeg valgt å starte med kilden til læringsmottak som er elevene. PC er en naturlig del av hverdagen for dem, og det er forventet at skolen utvikler deres digitale kompetanse. Samtidig som en ser at utfordringene til en slik forventning er mange. Denne undersøkelsen skal formidle eleven sitt syn og perspektiv på IKT i skolesammenheng, og drøfte og vurdere om dette kan være forenelig med det som er tiltenkt skolen som institusjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectIKTnb_NO
dc.titleOpplever elever i ungdomsskolen at de digitale medier som brukes av elevene på fritiden også bør være en del av arbeidsformene på skolen?: Hvordan fortolker elever de retningslinjer som skolene gir for bruk av digitale medier?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel