Show simple item record

dc.contributor.authorHaga, Marion
dc.date.accessioned2013-07-01T12:06:10Z
dc.date.available2013-07-01T12:06:10Z
dc.date.issued2013-07-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/152428
dc.description.abstractDenne masteroppgaven beskriver funn fra en kvalitativ kasusstudie hvor formålet med studien har vært å få innsikt i elever på 9. trinn sine tanker om sosiale medier som et verktøy i undervisningen, og drøfte fordeler og ulemper med at slike verktøy skal inngå i skolehverdagen. Funn viser at elevene er positive til sosiale medier som et verktøy i skolen, blant annet fordi det å blogge ikke føles som å gjøre lekser på samme måte som “tradisjonelle” lekser, og fordi det fører til økt samarbeid og et bedre klassemiljø. Bakgrunnen for studien kom i utgangspunktet etter egen erfaring med sosiale medier som et nyttig verktøy i arbeid som nettstudent, men også i stor grad grunnet potensialet som ligger i kommunikasjonsform og samarbeid. Jeg er lærer ved en kombinert barne- og ungdomsskole. I samtale med elever ansikt til ansikt, opplever jeg ofte å få henvisninger til noe som har blitt sagt på Facebook eller et tøft bilde noen har sett på SnapChat. Slike observasjoner er også med på å danne bakgrunn for studien. Studien fokuserer i all hovedsak på hva elevene selv mener om å bruke slike verktøy i undervisningen. Det finnes lite forskning som tar for seg sosiale medier i grunnskolen, og denne studien vil derfor kunne være et bidrag til forskningsfeltet og føre til at flere lærere våger å prøve ut læringsmetoder de gjerne ikke har prøvd før eller er komfortable med.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectIKTno_NO
dc.titleKonseptet sosiale medier: “Det føles ikke helt som lekser, liksom.” : En kasusstudie av sosiale medier som et verktøy i undervisningen, med funn fra elevperspektivet.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record