Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansen, Marit
dc.contributor.authorSandnes, Ingunn
dc.date.accessioned2010-01-01T00:00:01Z
dc.date.available2010
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/152382
dc.description.abstractI denne oppgaven ser vi på innføring av nye digitale verktøy i naturfag, og fokuserer på hvordan læreren kan bruke dialog for å støtte elevene i denne prosessen. Studiet har foregått i samarbeid med Naturfagsenteret i Oslo, og vi har arbeidet med datamateriale fra prosjektet: ”Elevprodukt- fra informasjonssøk på Internett til kunnskapsintegrasjon” (Elevprodukt). Prosjektet følger to lærere ved to skoler i 15 naturfagtimer. Vi har gjennomført en kasusstudie, og hentet vårt datamateriale fra en fase midt i prosjektet Elevprodukt. Elevene har fått innføring i Web 2.0-verktøyene Diigo og Netvibes, og skal ta dem i bruk for å samle og bearbeide informasjon i grupper. Teknologitette omgivelser fører til at lærere må endre praksis. Vi ser nærmere på lærerrollen og de didaktiske utfordringene IKT medfører. I vår analyse bruker vi sosiokulturell læringsteori. Språk og dialog er sentralt i elevenes læringsprosesser, og læring foregår i samspill med andre. Som et rammeverk for analysen av dialogene, brukes en modell utviklet av Mortimer og Scott(2003). Datamaterialet består av over 200 transkriberte dialoger som er kategorisert ut fra tema i samtalen, henholdsvis naturfag, IKT og annet. Et overraskende funn er at mange av dialogene havner i annet-kategorien. Mye tid går med til organisering og ikke-faglige aktiviteter. I begge klasserommene er antall naturfagdialoger forholdsvis lavt, mellom 20-30 % av det totale antall dialoger. Resultatet kan delvis forklares med at disse to klassene er i en innkjøringsfase med nye digitale verktøy. Vi har gjort en grundig analyse av noen IKT-dialoger som på en god måte viser hvordan teknologi og digital kompetanse kan være en naturlig del av en dialog. De gode dialogene kjennetegnes ved at elevene er aktive. Det ser ut som den interaktive/dialogiske dialogen skaper gode læringssituasjoner. Studien viser at læreren møter nye utfordringer i teknologitette omgivelser. Informasjonsmengden er stor og uhåndterlig, solide fagkunnskaper blir viktig sammen med god kompetanse om informasjonssøk og kildevurdering. Studien viser også at læreren trenger god digital kompetanse for å takle de nye utfordringene i LK 06. Fagdidaktikken må sørge for at IKT blir integrert i de ulike fagene på en god og hensiktsmessig måte. Læreren må ha et bevisst forhold til språk og dialog, og bruke klasseromsdialogen som et pedagogisk verktøy.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectIKTen_US
dc.titleLærerrollen i teknologitette omgivelser: Utfordringer, dialoger og digital kompetanseen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel