Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchmidt, Rita
dc.date.accessioned2009-12-07T14:06:53Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/152353
dc.description.abstractI Program for digital kompetanse 2004-2008 (PfDK) stilles det krav om at innen 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer (KD, u.å). I den forbindelse har jeg prøvd å finne ut hva en lærer og skoleledelsen ved en tilfeldig valgt skole legger i begrepet digital kompetanse, og hvordan det blir operasjonalisert i undervisningen. Det har ført til en nærmere undersøkelse om hva Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) sier om digital kompetanse, og hva læreren legger i begrepet, lærerens opplevelse av bruk av digitale verktøy og elevenes refleksjon, i etterarbeid av et prosjekt. Den teoretiske tilnærmingen er gjort med utgangspunkt i begrepet digital kompetanse. Her har Krumsviks teori om digital kompetanse vært sentral, han vektlegger at digital kompetanse er sammensatt av flere komponenter. Dette er grunnleggende kvaliteter ved lærernes kunnskap som er nødvendig ved en integrering av teknologi i læring. Innen læringsteori er begrepene stillasprinsippet, struktur, spiralprinsippet, og refleksjon sentrale for å finne svar på mine spørsmål, i denne oppgaven. Undersøkelsen angår rektor og inspektør, en lærer og 32 elever på 7. Trinn, i et tverrfaglig prosjekt, ved den valgte skolen. Jeg valgte å intervjue alle forskningsdeltakerne for å få bedre innsikt i mine observasjoner av undervisningssituasjonen. Dette fører til kvalitativ forskningsmetode og en kasusstudie. Det er deltakernes erfaringer og meninger som er sentrale i undersøkelsen. Hovedvekten ligger imidlertid på læreren og hans meninger, da det er læreren som kan endre undervisningsmetodene i klasserommet. Intervju av elevene skal gi innblikk i deres meninger og forhold til bruk av digitale verktøy, i utvikling av digital kompetanse. Undersøkelsen har gitt flere spørsmål enn konklusjoner. Funnene i undersøkelsen tyder på at til tross for at læreren er dyktig og har høy grad av digital kompetanse, var det likevel vanskelig å implementere IKT i undervisningen, for å utvikle digital kompetanse hos elevene. Et påtrengende spørsmål er om skolen er i stand til å implementere IKT i det faglige i undervisningen, uten å endre store deler av dagens skolestruktur. Vil skolen være i stand til å vektlegge det faglige slik at en unngår at den faglige og den digitale kompetanse blir to separate løp?en
dc.format.extent2027222 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.titleLærerperspektiv på digital kompetanseen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiIKTen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel