• «Den gylne regel» Zambieres tro 

      Løvaas, Marie (Student paper, others, 2017)
      «Hva uttrykker noen utvalgte zambiere om sin religiøse tro og hva troen har å si for hvordan de møter andre mennesker?» Gjennom dette prosjektet, «Den gylne regel» zambieres tro har jeg snakket med fire troende Zambiere ...