• Lærarrolla i ei dialogprega demokratiundervisning 

      Vatna, Silje (Bachelor thesis, 2013-09-03)
      I lærarstudiet Glu 3 skal alle lærarstudentane skriva ei bacheloroppgåve. Bacheloroppgåva skal vera ei pedagogisk oppgåve innanfor fagområde PEL, og eit sjølvvalgt fag. Eg valde å skriva fordjupning i samfunnsfag. Denne ...