• Ungdomsskolelæreres bruk av lærebøker i matematikkundervisningen 

      Vassnes, Marita (Bachelor thesis, 2015-10-27)
      I min forskning har jeg gjennom kvalitative intervju med seks ulike ungdomsskolelærere i matematikk undersøk hvordan de bruker lærebøker til planlegging og gjennomføring av undervisningen. Bakgrunnen for dette er en økende ...