• Bacheloroppgave i natur og friluft 

      Nes, Anna (Bachelor thesis, 2014-08-25)
      I følge forskning gjort av Helsedirektoratet (2012) så er det viktig at måltidet har en pedagogisk funksjon. Målet med denne oppgava var å finne ut om måltidet i barnehagen kan ha en pedagogisk funksjon og på hvilken måte ...