• Forebygging av seksuelle overgrep 

      Maraas, Gunn; Karlsen, Hanna (Bachelor thesis, 2017)
      I vår bacheloroppgave har det overordnede temaet vært seksuelle overgrep, der vi har valgt å sette fokus på hvordan barnehagen kan bevisstgjøre barn om egne grenser og kropp for å forebygge seksuelle overgrep. Vi har valgt ...