• Community studies : how to use local knowledge : a manual 

      Bergersen, Ane; Jepsen, Randi (HSF Rapport, Book, 2008)
      Denne rapporten presenterer en manual for om hvordan bruke lokalkunnskap i zambiske skoler. Manualen er en guide for ansatte på alle lærerutdanninger og lærere i grunnskolen i Zambia. Manualen er et resultat av ...