• Oppgåvebasert engelsk undervisning: Struktur eller valfridom? 

      Gjelsvik, Anders (Bachelor thesis, 2019)
      I engelskundervisninga er det viktig at elevane er motiverte til å lære språket. Forsking viser at det er mykje bruk av tekstbaserte lærebøker i norske skular (Gilje, et al., 2016; Juuhl, Hontvedt, & Skjelbred, 2010), noko ...