• Rettleiing i teikning 

      Aas, Agnete Valvatne (Bachelor thesis, 2012-06-27)
      Undersøkinga mi i denne oppgåva var å finne ulike strategiar for rettleiing ein kan nytte i teikneundervisning. Eg har gjennomført ein observasjon i to 3. klassar der eg har sett på ulike rettleiingsstrategiar, og om dei ...