Show simple item record

dc.contributor.authorVavik, Lars
dc.contributor.authorAndersland, Svein
dc.contributor.authorArnesen, Trond Egil
dc.contributor.authorArnesen, Thomas
dc.contributor.authorEspeland, Magne
dc.contributor.authorFlatøy, Ingunn
dc.contributor.authorGrønsdal, Ingrid
dc.contributor.authorFadnes, Per
dc.contributor.authorKjetil, Sømoe
dc.contributor.authorTuset, Gry Anette
dc.date.accessioned2010-05-10T11:04:16Z
dc.date.available2010-05-10T11:04:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978‐82‐90909‐11‐1 (trykt)
dc.identifier.issn1892-0489
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/152120
dc.description.abstractDenne rapporten er et ledd i forskningsprosjektet ”Education, Curricula & Technology” ved Høgskolen Stord/Haugesund. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd under programmet for strategiske høgskoleprosjekter rettet mot de statlige høgskolene ved Kunnskapsdepartementet. I Kunnskapsløftet (2006) ble bruk av informasjonsteknologien skrevet inn i alle fagplanene, der IKT som hjelpemiddel ble fremmet som den såkalte ”femte kompetanse”. Denne rapporten bygger på den første landsomfattende undersøkelsen der lærere både i norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, musikk og kroppsøving uttaler seg om undervisningsspørsmål generelt og om IKT spesielt. Rapporten beskriver hvordan lærere på ungdomstrinnet bruker digitale verktøy, hvordan de opplever informasjonsteknologien i undervisningen og hva slags betydning lærerne mener dette har på elevenes læringsresultat. Det er lagt vekt på å diskutere hva som er årsaken til at IKT blir prioritert ulikt mellom undervisningsfagene samtidig som en prøver å finne forklaringer på hvorfor det er ulik praksis innefor fagene.en_US
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråden_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesHSH-rapport;2010/1
dc.titleSkolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologien_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber283


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record