Show simple item record

dc.contributor.authorGjøsæter, Åge
dc.date.accessioned2009-01-19T12:04:24Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151351
dc.description.abstractI dette dokumentet omhandles en studie av iverksetting av Kvalitetsreformen (Stortingsmelding 27 2001-2002) innenfor høyere norsk utdanning. En longitudinell casestudie av iverksettingsprosesser i tre observasjonsenheter innenfor en mellomstor høgskole danner basis for forskningsprosjektet. Følgende forskningsspørsmål ligger til grunn for studien: 1) Hvordan har faglig frontpersonale opplevd organisatoriske iverksettingsprosesser knyttet til reformen? 2) Hvordan har faglig frontpersonale opplevd ledelse av prosessene? Når det gjelder analyse av organisatoriske iverksettingsprosesser, er fokus på iverksetting av faglig-pedagogiske intensjoner og føringer i reformen sammenlignet med administrative endringer. Det legges til grunn en analysestruktur som tar utgangspunkt i innholdet i reformen, kontekstuelle forhold, organisatoriske iverksettingsprosesser, og resultater av reformen. Når det gjelder analyse av ledelse av iverksettingsprosessene, legges fire ulike typer ledelsesintervensjoner til grunn: ”top-down” -, teknisk-administrative -, læringsorienterte -, og sosialiserende intervensjoner. Studien settes avslutningsvis i perspektiv ved at den sammenlignes med en evalueringsstudie av reformen i regi av Norges forskningsråd (Evaluering av Kvalitetsreformen 2006-2007). Likheter og forskjeller mellom de to studiene identifiseres og analyseres.en
dc.format.extent428597 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectØkaden
dc.titleIverksetting av Kvalitetsreformen : En longitudinell casestudie av iverksetting av reformen i Høgskolen Stord/Haugesunden
dc.typeConference objecten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record