Show simple item record

dc.contributor.authorVangsnes, Ronja
dc.date.accessioned2013-11-12T11:48:17Z
dc.date.available2013-11-12T11:48:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150331
dc.descriptionGlobal Knowledge GK 302 Mai 2013no_NO
dc.description.abstractI løpet oppholdet mitt i Zambia, gjennom fordjupingsfaget Global Knowledge, har eg mellom anna hatt fire veker praksis i SOS Barnehage. Eg gjorde tidleg observasjonar av lærings- og disiplineringsmetodar der, og det var vanskeleg for meg som norsk student å forstå kvifor førskulelærarane handla som dei gjorde. Difor valte eg å sjå nærare på dette, der læringsstrategiar og læringssyn blei hovudfokuset. Etter kvart som eg fekk meir tid i barnehagen, forstod eg, gjennom både formelle og uformelle samtlar, betre vala dei gjorde. Problemstillinga mi er: Kva slags strategiar for læring blir brukt i ein Zambisk SOS barnehage ut frå førskulelærarane sine grunngivingar og eigne observasjonar? I undersøkinga mi har eg nytta meg av kvalitativ metode. Eg har gjennomført semistrukturerte intervju med tre førskulelærarar og gjort observasjonar av informantane gjennom min fire dei fire vekene mine i praksis. Gjennom undersøkinga mi har eg funne ut at det er forskjell på kva førskulelærarane seier dei gjer og kva dei faktisk gjer. Observasjonsdataa viser ei behavioristisk tilnærming til læring. Barnehagen har særleg fokus på belønning og læringsmekanismar som er skildra innanfor operant betinging. Intervjudataa viser i langt større grad til ei kognitiv forståing av læring. Førskulelærarane trekk fram at sansing, konkrete gjenstandar og erfaringar er viktig for at barna skal lære. Vidare har eg sett på nokre moglege forklaringar på at desse strategiane blir brukt tolka i ein zambisk kontekst.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.subjectlæringsstrategierno_NO
dc.subjectdisiplineringsmetoderno_NO
dc.titleKva slags strategiar for læring blir brukt i ein Zambisk SOS barnehage ut frå førskulelærarane sine grunngivingar og eigne observasjonar?no_NO
dc.title.alternativeWhat strategies for learning are used in a Zambian SOS pre-school based on the teachers statement and my own observations?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber37no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record