Show simple item record

dc.contributor.authorSirevåg, Henriette
dc.date.accessioned2012-12-14T07:39:11Z
dc.date.available2012-12-14T07:39:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150317
dc.descriptionEmnekode: GK 300, mai 2012no_NO
dc.description.abstractI løpet av mitt 3-måneders opphold i Zambia hadde jeg praksis som gymlærer i den zambiske skolen, på privat skole og offentlige, i urbaniserte og rurale områder. Jeg gjorde fort observasjoner av deres måte å bruke belønning og straff på i skolen, og undret meg over hvorfor de handlet som de gjorde. Dette resulterte i at jeg ønsket å finne mer ut om dette temaet. Problemstillingen min ble derfor: Hvordan begrunner tre zambiske lærere bruk av belønning og straff i skolen? I denne studien har jeg benyttet meg av kvalitativ metode. Det empiriske materialet er basert på det kvalitativet forskningsintervju samt observasjon. Det har blitt gjennomført semistrukturerte intervjuer av tre lærere med ulik erfaring på ulike skoler, og usystematiske observasjoner av samtlige informanter gjennom et tidsrom på 5 uker. Observasjonene ble gjort gjennom min praksisperiode. Resultatene viser at lærerne begrunner bruken av belønning og straff med at elevene skal oppnå læring og bli en god zambier. Dette vil skape gode forutsetninger til å nå langt i livet, som innebærer å få seg en utdanning og bli respektert av samfunnet rundt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleHvordan begrunner tre zambiske lærere bruk av belønning og straff i skolen?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber42 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record