Show simple item record

dc.contributor.authorSolbakke, Juliane
dc.date.accessioned2010-08-31T08:58:17Z
dc.date.available2010-08-31T08:58:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150307
dc.descriptionGK300 Sosialt arbeid Vår 2010 Zambia, Livingstoneen_US
dc.description.abstractI denne oppgaven er problemstillingen ”Hva er viktig i samhandlingen mellom sosialarbeider og bruker i Zambia, fra sosialarbeiderens synspunkt”. Det er en oppgave jeg har skrevet etter å ha jobbet i 7 uker på et sosialkontor i Zambia. Jeg har da først skrevet teori, deretter empiri og til slutt har jeg drøftet empirien opp mot teorien. De punktene jeg har valgt å ta med i teorien er empowerment, empati, kommunikasjon, tradisjonell- og byråkratisk styringsform, makt, første møtet og kultur. Dette er punkter jeg så som sentrale i forhold til min problemstilling og den empirien jeg har samlet inn. I drøftingsdelen har jeg satt opp tre punkter jeg har drøftet omkring, som jeg mente ville være sentrale i samhandlingen mellom sosialarbeider og bruker. De punktene jeg da har valgt i drøftingen er kroppsspråk, språkbruk og det første møtet. I drøftingen så jeg at alle punktene jeg hadde satt opp i teorien kunne gjøre seg gjeldende, men noen mer enn andre. Kommunikasjon og empowerment gikk spesielt igjen under kroppsspråk og språkbruk, mens det første møtet er mye preget av det Shulman har satt opp som viktig i det første møtet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleHva er viktig i samhandlingen mellom sosialarbeider og bruker i Zambia, fra sosialarbeiderens synspunkt?en_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber27en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record