Show simple item record

dc.contributor.authorRoald, Knut
dc.date.accessioned2007-09-17T12:32:24Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0806-1696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149475
dc.description.abstractMed stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) ”Kultur for læring” har Utdannings og forskingsdepartementet (UFD) signalisert eit systemskifte i norsk skole. Læreplanane skal i sterkare grad rettast inn mot kompetansemål. Det skal byggast opp eit nasjonalt kvalitetssystem samtidig som ein tar sikte på å auke det organisatoriske og metodiske handlingsrommet for den enkelte skole. Både stortingsmeldinga og dei ulike planar som blir utvikla i kjølvatnet av meldinga, understrekar behovet for å utvikle skolar som ’lærande organisasjonar’. Vektlegginga av organisasjonslæring som grunnlag for kompetanseheving i skoleverket, gir auka interesse for å drøfte ulike teoretiske og praktiske perspektiv ved læring i organisasjonar. Dette heftet omfattar to artiklar som går nærare inn på omgrepet ’skolar som lærande organisasjonar’. Den første artikkelen har primært eit praktisk siktemål, medan den andre artikkelen går nærare inn på aktuelle teoretiske perspektiven
dc.format.extent637805 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskulen i Sogn og Fjordaneen
dc.relation.ispartofseriesHSF Notaten
dc.relation.ispartofseries15/2004en
dc.subjectAvdeling for lærarutdanning og idretten
dc.subjectOrganisasjonslæringen
dc.subjectLærande organisasjonaren
dc.subjectUtviklingsarbeiden
dc.subjectLeiingen
dc.titleOrganisasjonslæring i skolar : teoretiske og praktiske perspektiven
dc.typeBooken
dc.source.pagenumber46 s.en
dc.source.volume15en
dc.source.journalHSF Notaten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record