Show simple item record

dc.contributor.authorFretland, Jan Olav
dc.contributor.authorHenjum, Jon
dc.contributor.authorSkjær, Knut Atle
dc.date.accessioned2008-07-28T07:30:41Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0806-1696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149455
dc.description.abstractMålet med prosjektet er å skapa auka kompetanse og forståing mellom ulike partar i praksissituasjonar i grunnskulen. Den didaktiske hovudideen var at høgskulelærarar i norsk og matematikk sjølve arbeidde direkte mot elevar i grunnskulen, med praksisstudentar til stades. Prosjektet tok utgangspunkt i praksis på 30-poengs-studiet Ikt for lærarar, og har hatt overføringsverdi til grunn- og vidareutdanningar på norsk og matematikk i allmennlærarutdanninga. Empirigrunnlaget er timar i undervisning i matte og norsk, mest på mellomsteget, på fem grunnskular i Hordaland og Sogn og Fjordane. Tema for undervisninga var slike som: innføring i rekneark, lineær forteljing med presentasjonsprogram på ikt, skuleavis på data osv. Prosjektet er i tillegg HSF-notatet og dokumentert gjennom nettoppslag frå skulebesøka og praksisplakatar . Skal brukast som praksislæremiddel på vidareutdanningar og presentasjon på konferansaren
dc.format.extent490077 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesHSF Notaten
dc.relation.ispartofseries7/2006en
dc.subjectAvdeling for lærarutdanning og idretten
dc.subjectnorsken
dc.subjectmatematikken
dc.subjectdidaktikken
dc.subjectpraksisen
dc.titleEleven først, så studentenen
dc.typeBooken
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record