Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHoem, Jon Øivind
dc.contributor.authorGoodwin, Jeanett Ann
dc.contributor.authorBråten, Ingvard
dc.date.accessioned2023-12-22T12:55:24Z
dc.date.available2023-12-22T12:55:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8461-059-7
dc.identifier.issn2703-710X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3108804
dc.descriptionRefleksjon av kunstfaglig forskningen_US
dc.description.abstractAuditolocomotiv er en installasjon bestående av automatoner som tegner, på bakgrunn av programmerte egenskaper, formgitt og tilpasset av elever i grunnskolen. Dette notatet redegjør for bakgrunnen for prosjektet, noen inspirasjonskilder, de kunstneriske og tekniske avveiningene som er gjort gjennom arbeidet med elver og installasjonens møte med publikum.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesHVL-Notat;2023/14
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectKunstneriske forskningsformeren_US
dc.subjectautomatoneren_US
dc.subjectroboteren_US
dc.subjectinstallasjonen_US
dc.subjectelevmedvirkningen_US
dc.titleAuditolocomotiv – automatoner som tegneren_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.description.localcodeKFFen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal