Show simple item record

dc.contributor.authorFarestveit, Camilla Helene Hallås
dc.contributor.authorEngelsrud, Gunn
dc.contributor.authorHallås, Bjørg Oddrun
dc.date.accessioned2023-12-22T09:34:32Z
dc.date.available2023-12-22T09:34:32Z
dc.date.created2023-12-19T11:17:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationJournal for Research in Arts and Sports Education. 2023, 7 (3), 21-42.en_US
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3108750
dc.description.abstractUniversiteter og høgskoler (UH) i Norge tilbyr forskjellige utdanningsveier for studenter som ønsker å bli kroppsøvingslærere. Historisk har det vært to ulike veier til kroppsøvingslærerprofesjonen: én utdanningsvei med røtter i militæret og sterk tilknytning til frivillig idrett og én som går gjennom lærerutdanningen. Forskere har problematisert den frivillige idrettens innflytelse på utdanningsveiene til å bli kroppsøvingslærer, og de har stilt spørsmål om hvorvidt studenter anses mer som kunder enn som mennesker som søker høyere utdanning. I denne artikkelen undersøker vi dagens utdanningsveier til kroppsøvingslærerprofesjonen med følgende to forskningsspørsmål: Hvilke utdanningsveier til å undervise i kroppsøving markedsføres på UH-institusjonenes nettsider? Hvordan fremstiller de enkelte UH-institusjonene informasjon om studietilbud? Materialet består av digital empiri fra UH-institusjonenes nettsider, og vi undersøker tekstutdrag fra nettsidene ved å bruke dokumentanalyse. Markedsføringstekstene er digitale dokumenter med autoritet for de som søker på studiene. Funnene viser tre utdanningsveier til å bli kroppsøvingslærer, og de viser at kroppsøving er usynlig i markedsføringstekstene om grunnskolelærerutdanningene. Faglærerutdanninger i kroppsøving og idrettsfag er et konglomerat av fag-/studie-/utdanningsområder og studietilbud. En tredje gruppe studier fremstilles som en bakvei til kroppsøvingslærerprofesjonen. Informasjonen om studienes relevans til arbeidslivet fremstilles ved å sammenblande arbeid som kroppsøvingslærer og yrker med sterk tilknytning til frivillig idrett. Den sterke stillingen frivillig idrett har i samfunnet, opprettholdes og reproduseres i høyere utdanning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleHva kjennetegner utdanningsveier til kroppsøvingslærerprofesjonen? En gjennomgang av utdanningsinstitusjonenes nettbaserte informasjonen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderOpphavsrett (c) 2023 Camilla Helene Hallås Farestveit, Gunn Helene Engelsrud, Bjørg Oddrun Hallåsen_US
dc.source.pagenumber21-42en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.journalJournal for Research in Arts and Sports Educationen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doi10.23865/jased.v7.5827
dc.identifier.cristin2215460
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal