Show simple item record

dc.contributor.authorHauge, Mats
dc.date.accessioned2023-10-24T11:53:37Z
dc.date.available2023-10-24T11:53:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098404
dc.descriptionMaster i grunnskolelærerutdanning 5. -10. trinn, kroppsøving. Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractVurdering i kroppsøving har vært mye diskutert de siste årene, og det har vært et ønske hos mange å ta bort karakter i kroppsøving. For at kroppsøving skal være et læringsfag på lik linje med de andre fagene kan det argumenteres for at det er viktig å beholde karakteren i faget siden selve formålet med vurdering er å fremme læring hos elevene, bidra til lærelyst underveis og gi elevene kunnskap om kompetansen de har underveis og ved avslutningen av opplæringen På bakgrunn av denne pågående diskusjonen var målet med denne studien å undersøke hvordan vurderingspraksisen til kroppsøvingslærerne på ungdomsskolen, og hvor mye innføringen av LK20 har påvirket deres vurderingsprakis. For å svare på studiens problemstilling ble det tatt i brukt et fenomenologisk perspektiv og gjennomført kvalitative intervjuer av syv kroppsøvingslærere i Rogaland. Studien har undersøkt hvordan kroppsøvingslærere opplever vurdering i faget, og hva de mener vurdering i faget er, hvordan de vurderer, deres oppfattelse av andre kroppsøvingslæreres vurderingspraksis og overgangen til LK20 er hovedtemaene som blir undersøkt i denne studien. Funn i denne studien viser at kroppsøvingslærerne synes egenvurdering er en veldig god vurderingsform. Det kommer også frem at lærerne prater sammen om vurdering, men kun uformelle samtaler. De savner mer formell tid til diskusjon om vurdering og flere av lærerne opplever kroppsøvingsfaget blir nedprioritert. Lærerne opplever vurderingskriteriene som ganske vage og savner mer konkrete vurderingskriterier i LK20. Elevenes innsats er viktig for alle kroppsøvingslærerne, og deres holdninger til faget, det å gjøre andre god, og være inkluderende er kvaliteter som kroppsøvingslærerne sier har en positiv påvirkning på elevenes innsats i fageten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectgrunnskolelærerutdanningen_US
dc.subjectkroppsøvingen_US
dc.subjectkunnskapsløfteen_US
dc.subjectvurderingsformeren_US
dc.subjectegenvurderingen_US
dc.subjectprofesjonsfelleskapen_US
dc.titleHvordan vurderer kroppsøvingslærere på ungdomskolen, og hvordan har innføringen av LK20 påvirket deres vurderingspraksis?en_US
dc.title.alternativeHow do physical education teachers in secondary school assess pupils, and how has the introduction of LK20 affected their assessment practice?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGUKØ550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal