Show simple item record

dc.contributor.authorWisbech, Andrea C. K.
dc.date.accessioned2023-10-03T08:04:10Z
dc.date.available2023-10-03T08:04:10Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093661
dc.descriptionBegynneropplæring i norsk og matematikk Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett/Institutt for språk, matematikk og tolkningen_US
dc.description.abstractDenne studien handler om omtalen av muntlige ferdigheter i matematikkfaget. Muntlige ferdigheter er en del av opplæringen elevene skal ha, i alle fag. Muntlige ferdigheter blir definert som en ferdighet som omhandler lytte, tale og samtale, samt andre delferdigheter. Matematikkfaget har ryktet på seg å være et «stille» fag hvor elevene jobber med oppgaver separat. Forskning viser at muntlige ferdigheter er underforstått i matematikkopplæringen, og at det er en ferdighet som kan hjelpe med matematikkforståelsen. Studien forsøker å svare på problemstillingen: Hvordan fremstilles og omtales muntlige ferdigheter i offentlige dokumenter og i intervju med tre matematikklærere i begynneropplæringen? Det er tilhørende to forskningsspørsmål som kommer under problemstillingen som lyder 1) Er det forskjell i omtalen på muntlige ferdigheter mellom tekstene? 2)Hvis det er forskjell, hvordan viser den seg i tekstene? Formålet med studien er å finne ut hvilke begrep som brukes i lys av muntlige ferdigheter, samt hvordan dette kommer til uttrykk i ulike diskurser. Empirien for studien er tre offentlige dokumenter, samt tre intervju med lærere i begynneropplæringen. For å svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene er det gjennomført en kritisk diskursanalyse (KDA) som er gjort gjennom en fire-stegs-analyse. Sentrale funn i studien viser til at muntlige ferdigheter er preget av mange forskjellige begrep og delferdigheter. Konklusjonen viser at muntlige ferdigheter fremstilles og omtales som en ressurs som brukes til å tilegne matematisk kunnskap både i de offentlige dokumentene, samt i intervjuene med tre matematikklærere i begynneropplæringen. Det viktigste poenget fra studien er hvordan det er et stort sprik i forståelsen av tilegnelse av matematisk kunnskap gjennom muntlige ferdigheter. De offentlige dokumentene legger til grunn at muntlige ferdigheter skal brukes av elevene til å tilegne seg matematisk kunnskap, mens intervjuene viser hvordan lærerne bruker muntlige ferdigheter til å få innsikt i elevenes tilegnelse av kompetanseen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«Det er veldig vanskelig å sette ord på» En kritisk diskursanalyse av presentasjonen av muntlige ferdigheter i ulike diskurseren_US
dc.title.alternative“It’s very difficult to put into words” A critical discourse analysis of the presentation of oral skills in different discoursesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGBBNM550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal