Show simple item record

dc.contributor.authorKristoffersen, Elina
dc.date.accessioned2023-09-25T12:16:45Z
dc.date.available2023-09-25T12:16:45Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3091791
dc.description.abstractFolgefonna nasjonalpark ligger på en halvøy ved Hardangerfjorden og opplever en økt interesse for naturbaserte opplevelser. I forbindelse med den nye merkevaren for Norges nasjonalparker, er det ved utvalgte innfallsporter et ønske om ytterligere tilrettelegging fra forvaltningsmyndigheten for Folgefonna nasjonalpark. Buerdalen er en av de mest besøkte innfallsportene til Folgefonna nasjonalpark. Dalen har en lang historie innen turisme, der besøkende kan komme tett på isbreen «Buerbreen» (fig.1). Det er forventet et økende antall besøkende til Buerbreen, og forvaltningen ser et behov for å utvikle ulike funksjonsbehov i innfallsporten. Dette i samsvar med merkevarestrategien for Norges nasjonalparker, utarbeidet av Miljødirektoratet. På bakgrunn av dette er følgende problemstilling formulert: Hvordan utvikle Buerdalen som innfallsport til Folgefonna nasjonalpark, i samsvar med merkevarestrategien for innfallsporter i Norges nasjonalparker? For å komme frem til et planforslag har det blitt gjennomført en landskapsanalyse som trekker frem elementer som er dalens identitet og egenart. Å finne landskapskarakteren for Buerdalen, gir kunnskaper om landskapet som en ressurs. Dette kan bidra til å ruste opp under vernet, verdiskapingen og gi besøkende en bedre opplevelse. Planområdet er sentralisert ved «Nasjonalparkgården» som er startpunktet for turstiene i området. Her opplyses det om mangler og utfordringer i området, samt syv tilretteleggingsbehov som er aktuelle for å imøtekomme kvalitetskravene for innfallsporter. Behovene tas videre med i planforslaget og vurderes til enten prioriterte tiltak eller andre mulige tiltak. I utformingsdelen er konseptet «Portal» underbygget av tre strategier med prinsipper som legges til grunn i utformingen av planforslaget. Det er funksjonsbehovet i innfallsporten og besøksstrategien som legger føringer for utformingen. Videre er kvalitetskravene for innfallsporter i Norge en rettesnor for hva innfallsporten bør innebære. Hensikten med planforslaget er å gi forslag til utvikling av Buerdalen, i samsvar med merkevarestrategien for innfallsporter i Norges nasjonalparker.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBuerdalen – En innfallsport til Folgefonna nasjonalparken_US
dc.title.alternativeBuerdalen – An entrance to Folgefonna nationalparken_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.localcodePL491en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal