Show simple item record

dc.contributor.authorTorgersen, Maren Gåsvær
dc.contributor.authorWernersen, Marie
dc.date.accessioned2023-09-12T07:05:14Z
dc.date.available2023-09-12T07:05:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088764
dc.descriptionNavn på masterprogrammet: Grunnskolelærerutdanningen 5-10, Mat og helse Fakultet: Fakultet for lærerutdanning, kultur og idretten_US
dc.description.abstractFormål og problemstilling: En gradvis innføring av et gratis skolemåltid i Norge er blitt et politisk uttalt mål etter at 'Hurdalsplattformen' ble publisert i 2021. Flere nasjonale undersøkelser viser at kostholdet til den norske befolkningen ikke er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og særlig er det barn og unge som skiller seg ut. Inntak av frukt og grønt, grove kornprodukter og fisk og fiskepålegg utmerker seg som de største utfordringene. Matvaner etableres tidlig i livet, og det legges av den grunn fokus på at skolen er en viktig arena i utviklingen av barn og unges kosthold. I denne oppgaven ønsket vi å undersøke “I hvilken grad spiser elever på 3.- og 4. trinn i tråd med Helsedirektoratets kostråd gjennom et gratis skolemåltid, og hvordan kan noen faktorer ha betydning for matvalgene deres?”. Metode og utvalg: Masteroppgaven bruker metodetriangulering. Det ble brukt kvantitative data til å kartlegge elevenes matvalg, i form av subjektiv elevundersøkelse og objektiv kostregistrering. Kvalitative data som fokusgruppeintervju og observasjon ble i tillegg brukt for å utdype de kvantitative funnene. Datainnsamlingen ble gjennomført med elever på 3. og 4. trinn på en barneskole i Vestland fylke. Datagrunnlaget vårt består av fire fokusgruppeintervju med totalt 25 elever, spørreundersøkelse med 114 elever, kostregistrering og observasjon under skolemåltidet. Resultat: Inntaket av grønnsaker og fiskepålegg hadde et betydelig forbedringspotensial, hvor kostregistreringen viste at under halvparten av elevene (40,6%) ikke forsynte seg med grønnsaker og kun 5,7% forsynte seg med fiskepålegg. Flere elever spiste grove kornprodukter under skolemåltidet. Likevel ser det ut til at elevene ikke får i seg nok sammalt mel og fullkorn basert på hva de inntar på skolen, og det forutsetter at de spiser nok grove kornprodukter hjemme for å nå Helsedirektoratets anbefalinger. Fruktinntaket blant elevene viste seg å være høyt, hvor hele 93,8% spiste frukt i løpet av uken, basert på hva de selv rapporterte i spørreundersøkelsen. Tid, lærerinvolvering, tilgjengelighet, smakspreferanser og matvarenes plassering er faktorer som vi fant at kan påvirke elevenes matvalg i større eller mindre grad. Konklusjon: Resultatene indikerer at elevene i varierende grad spiser i henhold til kostrådene, basert på hva som inntas under skolemåltidet. Det ble spesielt identifisert utfordringer når det kom til grønnsak- og fiskeinntaket hos elevene. Samtidig viser det seg at flere faktorer kan ha betydning for hva elevene velger å spise under et gratis skolemåltid. Stikkord: Gratis skolemåltid, barns matvalg, Helsedirektoratets kostråd, folkehelse, kostholden_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEn tverrsnittstudie for å undersøke barns matvalg under et gratis skolemåltiden_US
dc.title.alternativeA cross-sectional study to investigate children's food choices during a free school mealen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGUMH550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal